images
images
images

Historie

Naše projekční kancelář a její historie

Projekční kancelář s obchodním názvem Ing. Jiří Pešek - Sanit studio byla založena již v roce 1992, nejprve jako fyzická osoba – OSVČ. Od roku 1998 pod obchodním názvem Sanit studio, s.r.o. působí jako právnická osoba - společnost s ručením omezeným. Zakladatel firmy byl dlouholetým pracovníkem (od roku 1978) krajského projektového útvaru Stavoprojekt Hradec Králové, kde vykonával funkci profesního specialisty ZTI. V současné době má naše projekční kancelář čtyři odborně školené kmenové pracovníky - projektanty ZTI. Pracovníci jsou pravidelně odborně školeni v rámci seminářů pořádaných Společností pro techniku prostředí doprovázených odbornou prezentací výrobců zařízení pro tento obor činnosti.Spolupracujeme s předními architektonickými ateliéry a stavebními projekčními kancelářemi, včetně realizačních firem. V oblasti projektování máme bohaté zkušenosti. Máme za sebou velké množství úspěšných projektů (projekty TZB různých typů objektů, projekty kanalizací, projekty vodovodů, včetně přípojek, apod.). Informace o vybraných realizacích jsou uvedeny v rubrice Reference.Vedení firmy zastává názor, že pouze tým (kolektiv) školených projektantů může zajistit kvalitní a funkční dílo v požadovaném termínu.Jednotlivá pracoviště naší projekční kanceláře jsou vybavena výpočetní technikou – grafickými stanicemi propojenými jak do lokální sítě, tak k internetu. Používaným softwarem jsou legální licence AUTOCAD LT, s profesními nadstavbami CADKON/TZB-Z 2D (pro profesi ZTI) a AutoPEN (pro vodohospodářské stavby a inženýrské sítě). Pro zpracování rozpočtů a výkazů výměr používáme legální software ÚRS Praha a.s. ve verzi KROS plus. K dispozici jsou rovněž výstupní tisková zařízení KonicaMinolta a kreslicí zařízení HP DesingJet.Firma je pojištěna na odpovědnost za škodu způsobenou činností jejich inženýry a techniky činnými ve výstavbě – projektanty.