+420 604 235 107

Projekční kancelář Sanit studio, s.r.o.

Hradec Králové

O společnosti

Naše specializovaná projekční kancelář Sanit studio s.r.o. sídlí v budově Hradeckého stavebního centra na Slezském předměstí v Hradci Králové. 

Naší činností je projektování v oboru TZB (technická zařízení budov – technika prostředí staveb) a projektování v oboru ZTI (zařízení zdravotně technických instalací – zpracováváme projekty domovní kanalizace a domovního vodovodu). 

Projekty plynových zařízení, které naše projekční kancelář rovněž navrhuje, mohou být zaměřeny jak na domovní plynovody se spotřebiči do padesáti kW, tak rovněž pro plynové kotelny s celkovým výkonem nad 100 kW. Naše projekční kancelář zpracovává také projekty inženýrských objektů.

Tyto projekty zahrnují sítě technické infrastruktury. Jedná se o tzv. vodohospodářské stavby malého rozsahu (projekty na prodloužení kanalizačních stok a vodovodních řadů, včetně jejich kanalizačních a vodovodních přípojek, dále projekty ČOV do cca deseti EO, předčisticí zařízení - jako jsou odlučovače tuků a ropných látek).
Zpracováváme i projekty na rozšíření STL a NTL plynovodních řadů a projekty na areálové průmyslové plynovody.

Naše projekční kancelář, která disponuje moderním technickým vybavením, které je pro projektování nutné, zpracovává všechny stupně projektové dokumentace, včetně technického projednání s dotčenými správci sítí. 
Projekční kancelář Sanit studio, s.r.o. je ryze českou firmou - bez jakékoliv účasti zahraničního kapitálu.
Vedoucí pracovník a jednatel firmy Ing. Jiří Pešek je autorizovaný inženýr v oboru Technika prostředí staveb, ve specializaci Technická zařízení IE01, vedeným pod č.0601723 ze dne 30.11.2004.
Spolupracujeme s předními architektonickými ateliéry a stavebními projekčními kancelářemi, včetně realizačních firem. V oblasti projektování máme bohaté zkušenosti. Máme za sebou velké množství úspěšných projektů (projekty TZB různých typů objektů, projekty kanalizací, projekty vodovodů, včetně přípojek, apod.).

Naše projekční kancelář a její historie

Projekční kancelář s obchodním názvem Ing. Jiří Pešek - Sanit studio byla založena již v roce 1992, nejprve jako fyzická osoba – OSVČ. 

Od roku 1998 pod obchodním názvem Sanit studio, s.r.o. působí jako právnická osoba - společnost s ručením omezeným. 

Zakladatel firmy byl dlouholetým pracovníkem (od roku 1978) krajského projektového útvaru Stavoprojekt Hradec Králové, kde vykonával funkci profesního specialisty ZTI. 

V současné době naše projekční kancelář spolupracuje s dalšími profesními projektanty ZTI.
Projektanti jsou pravidelně odborně školeni v rámci seminářů pořádaných společností pro techniku prostředí doprovázených odbornou prezentací výrobců zařízení pro tento obor činnosti.

Projekty

Projekční kancelář Sanit studio s.r.o. Hradec Králové zpracovává projekty jak na novostavby, tak i projekty na rekonstrukce, projekty na přístavby, apod. 
Jedná se o projekty pro různé typy objektů:

Projekty pro stavby pro bydlení

Projekty pro rodinné domy, projekty pro bytové domy, projekty pro půdní vestavby...

Projekty pro stavby občanské vybavenosti

Projekty pro prodejny, projekty pro sportovní stavby, projekty pro domy služeb, stravovacích zařízení...

Projekty pro průmyslové objekty

Projekty pro kotelny, projekty pro předávací stanice, projekty pro výrobní haly...

Projekty pro domy sociálních služeb

Projekty pro domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, LDN...

Projekty pro zdravotnické stavby

Projekty pro objekty v rámci okresních nemocnic, fakultních nemocnic, objekty zdravotnických služeb...

Projekty pro stavby a přístavby tělocvičen, projekty pro multifunkční objekty, apod.

SANIT STUDIO, s.r.o.

Odpovědná osoba: Ing.Jiří Pešek st.
IČ: 25286226 | DIČ: CZ25286226
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová složka C 13052, dne 23. března 1998.
Projektanti
Ing.Jiří Pešek st. ZTI
© 2024 SANIT STUDIO, s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
checkmark-circle